fbpx

  Personvernerklæring

  Folkestarteren er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler dem. Denne personvernerklæringen gjelder for: folkestarteren.no. 

  Personopplysninger vi samler inn og behandler

  Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser,
  • Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies (informasjonskapsler): se vår informasjon om cookies nederst på siden.

  Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder:  Hvordan vi bruker personopplysningene


  Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

  Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.


  Administrasjon av kundeforhold

  Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.


  Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

  Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto- og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


  Tilpasset brukeropplevelse

  Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


  Salg og markedsføring

  Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta e-post fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.


  Systemovervåking, feilretting mm.

  Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


  Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

  Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


  Overholde rettslige forpliktelser

  I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.  Dine rettigheter

  Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med vår nettansvarlige: stine.olsen@osnordic.com.


  Rett til innsyn i egne opplysninger

  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.


  Rett til korrigering av personopplysninger

  Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.


  Retten til sletting av personopplysninger

  Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.


  Begrensning av behandling av personopplysninger

  I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.


  Protestere mot en behandling av personopplysninger

  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.


  Dataportabilitet

  Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.


  Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

  Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.  Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

  Informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Noen av dem er avgjørende for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre denne siden og brukeropplevelsen (sporing av informasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du avviser dem, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet.

  Folkestarteren samler hovedsakelig data via Google Analytics for målrettet markedsføring og for å forbedre brukervennligheten på nettsiden.


  Informasjonskapsler & Personvernerklæring

  Vi bruker informasjonskapsler i henhold til GDPR. Les mer i vår personvernerklæring. Folkestarteren bryr seg om ditt personvern og vil at alle som besøker våre sider føler seg trygge. Du kan når som helst avslå informasjonskapsler.
  ...


  ,


  Postboks 181 Bryn, 0611 Oslo

  Brynsveien 3, 0667 Oslo

  post@osnordic.com

  815 - FOLKE //
  815 36 553